Świadomość ryzyka leczenia operacyjnego nie dotyczy błędów w leczeniu, zakażenia, czy zaniedbań. W takich przypadkach szpital nie może uchronić się od odpowiedzialności.

Czytaj Więcej

Czas jaki mamy na wyegzekwowanie odszkodowania jest określony. Szybki kontakt z nami zwiększa szanse na szybką i pewną wypłatę należnego odszkodowania i zaliczki tel. 535-422-330 Trzeba uważać aby nie przegapić tego momentu!

Czytaj Więcej

Gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości

Czytaj Więcej