Bardzo zły i nierokujący poprawy stan zdrowia poszkodowanego w wypadku, narusza prawo do niezakłóconego życia rodzinnego oraz prawo utrzymania typowej więzi rodzinnej a bliscy takiej osoby mają prawo do zadośćuczynienia.

Wielki sukces EuCO! Przełomowy wyrok Sądu daje szanse bliskim poszkodowanych w wypadkach na wysokie zadośćuczynienia za zakłócone relacje! EuCO może Im pomóc!

 

Z dumą informujemy, że 16 stycznia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie przyznał ponad 100 tysięcy złotych matce, która od 8 lat opiekuje się synem w stanie wegetatywnym to zadośćuczynienie za zakłócone relacje między osobami najbliższymi z powodu trwałej i poważnej niepełnosprawności poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

 

Ten wyrok jest wielkim sukcesem Kancelarii Radców Prawnych EuCO i budzi nadzieję dla tysięcy rodzin, których bliscy ucierpieli w wypadkach i już nigdy nie powrócą do zdrowia.

 

Dotychczas o zadośćuczynienie mogli starać się wyłącznie najbliżsi śmiertelnych ofiar wypadków jednak bezprecedensowe orzeczenia Sądu Okręgowego i Apelacyjnego zgodziły się z argumentacją EuCO i uznały, że bardzo zły i nierokujący poprawy stan zdrowia poszkodowanego w wypadku, narusza prawo do niezakłóconego życia rodzinnego oraz prawo utrzymania typowej więzi rodzinnej a bliscy takiej osoby mają prawo do zadośćuczynienia.

 

Jak wygląda historia Pani Ilony? W 2010 roku Jej syn, uczeń szkoły zawodowej marzący
o zawodzie kucharza, uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu mózg 18-latka został trwale uszkodzony. Od 8 lat dziecko Pani Ilony znajduje się w stanie wegetatywnym. Matka zwolniła się z pracy, zrezygnowała z kontaktów towarzyskich i całe życie poświęca opiece nad synem.

 

Sąd uznał że Pani Ilona została pozbawiona prawa do dalszego wychowywania zdrowego dziecka, możliwości pełnego realizowania się w roli matki i nawiązania prawidłowych relacji ze swoim chorym dzieckiem. Jesteśmy przekonani, że pieniądze, które otrzyma Pani Ilona, pomogą Jej w codziennej opiece nad synem.

Jako członkowie zespołu EuCO możemy być dumni, że dzięki prowadzonej przez nas sprawie sądy dostrzegły bardzo trudną sytuację bliskich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych wypadek z dnia na dzień na zawsze zmienia Ich życie.

Takich rodzin jak Pani Ilony i Jej syna w Polsce są tysiące. Dotychczas byli pozbawieni możliwości otrzymania zadośćuczynień. Wyrok Sądu otwiera przed nami możliwości niesienia pomocy bliskim poszkodowanych, którzy już nigdy nie powrócą do zdrowia
i pełnej sprawności. Możemy Im, przynajmniej finansowo, zrekompensować Ich codzienne cierpienie, trud i ból. Poszukujmy rodzin, których bliscy, w wyniku wypadku, znaleźli się
w stanie wegetatywnym, nie są zdolni do samodzielnej egzystencji, muszą stale korzystać
z pomocy i opieki osób trzecich, nie są w stanie nawiązywać normalnych relacji i kontaktu z otoczeniem.

W razie pytań tel 535-422-330