Ile czasu na zgłoszenie

Ile czasu na zgłoszenie

Czas jaki mamy na wyegzekwowanie odszkodowania jest określony.

Szybki kontakt z nami gwarantuje kompleksową opiekę prawną i zwiększa szanse na szybką i pewną wypłatę należnego odszkodowania i zaliczki tel. 535-422-330

Trzeba uważać aby nie przegapić tego momentu!

-Kolizja drogowa – to zdarzenie drogowe, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów a szkodzie ulega jedynie mienie (Np. samochód).
Sprawca zdarzenia jest w tym wypadku karany mandatem za wykroczenie. Uczestnicy kolizji, jeśli doznali obrażeń – zranień albo zadrapań, które w opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej nie przekraczają siedmiu dni mogą dochodzić swoich praw w ciągu 3 lat. Po tym czasie sprawa jest przedawniona!

Przykład: Pojazd nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni, wskutek tego nie zdołał zatrzymać się przed przejściem dla pieszych. Potrącił prawidłowo przechodzącą kobietę. Po przewiezieniu do szpitala, opatrzeniu zadrapań poszkodowana zostaje wypisana do domu. Mamy tu obrażenia poniżej siedmiu dni.. Sprawca odpowie za kolizję z kodeksu wykroczeń. Poszkodowany ma 3 lata, by dochodzić swoich praw w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym sprawca miał polisę OC.

-Wypadek drogowy – to jest zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci.
Osoby o statusie poszkodowanego w wypadku mają 20 lat na dochodzenie swoich praw.
Do dnia 10.08.2007 r. okres ten wynosił 10 lat. Po 10.08.2007 r. został wydłużony o kolejne 10 lat. Osoby, których zdarzenie nie przedawniło się do 10 sierpnia 2007 mają 20 lat od daty zdarzenia.
Wszystkie zdarzenia które miały miejsce przed 10 sierpnia 1997 roku są już przedawnione.

Przykład: 11 kwietnia 1999 roku samochód ciężarowy nie zachował należytej uwagi podczas wyprzedzania rowerzysty. Końcem naczepy potrącił rowerzystę. Rowerzysta doznał złamania ręki. Po zagipsowaniu został wypisany do domu po trzech dniach. Jednak w opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek, ponieważ nie ma potrzeby aby poszkodowany przebywał w szpitalu dłużej, a do siedmiu dni ręka się nie zagoi.
Poszkodowany ma 20 lat na zgłoszenie swoich roszczeń,, czyli do 11 kwietnia 2019 r.

Bardzo ważne! – o tym, czy zdarzenie w którym uczestnik doznał obrażeń ciała, zakwalifikowane zostanie jako kolizja (wykroczenie) czy wypadek (przestępstwo) decyduje organ procesowy na podstawie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej. Ten w oparciu o dokumentację medyczną i materiały sprawy oceni obrażenia.
Nie zawsze będzie to ogólnie przyjęta różnica -że gdy poszkodowany przebywał w szpitalu poniżej 7 dni, miała miejsce kolizja, a gdy powyżej 7 dni był to wypadek.

-dla dzieci poszkodowanych w wypadku, bez względu na ilość dni spędzonych w szpitalu – do 20 roku życia. -2 lata po skończeniu 18 lat ma poszkodowany, by na własną rękę dochodzić odszkodowania za zdarzenie w którym był poszkodowany.

-gdy sprawca zdarzenia jest nieznany, liczba przebytych dni w szpitalu nie ma znaczenia, poszkodowany ma 3 lata na dochodzenie odszkodowania

-rodzice lub opiekunowie dziecka które nie ukończyło 13 lat, a było sprawcą zdarzenia, mają 3 lata na dochodzenie odszkodowania. Dziecko do 13 roku życia nie ponosi winy za swoje czyny – art.426 k.c.

Zadzwoń – wszystko wyjaśnię, doradzę, przeprowadzę przez drogę do odszkodowania tel. 535-422-330