Renty po wypadkach - od Towarzystw Ubezpieczeniowych

Znasz kogoś po poważnym wypadku, do 20 lat wstecz?!

Koniecznie niech skontaktuje się ze mną j.bartosz@euco.pl tel 535-422-330

PONIŻEJ INFORMUJEMY 0 DWÓCH RODZAJACH RENT, O KTÓRE EUCO WYSTĘPUJE DO TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH.

1. RENTA WYRÓWNAWCZA

jest to różnica pomiędzy zarobkami jakie poszkodowany otrzymywał przed wypadkiem (mógłby otrzymywać w przyszłości), a wypłaconą rentą z ZUS.
Różnica obliczana jest w oparciu o takie czynniki jak:
- wynagrodzenie sprzed wypadku (świadectwo pracy przed wypadkiem, umowa o pracę, itp.),
- wykształcenie,
- możliwości podjęcia innej lepiej płatnej pracy w perspektywie (np. zdolny student),
- region,
- wykonywany zawód, itp.

Podstawowym dokumentem w przypadku renty wyrównawczej jest:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- orzeczenie o niezdolności do pracy w stopniu znacznym.

Po pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów EuCO zgłasza do Towarzystwa Ubezpieczeń roszczenie o rentę miesięczną + wyrównanie za 3 lata wstecz.
Kapitalizacja renty liczona jest do 74 roku życia w przypadku mężczyzn i 81 roku życia w przypadku kobiet.

2. RENTA NA ZWIĘKSZONE POTRZEBY

- jak sama nazwa wskazuje jest to renta, o którą mogą starać się osoby poszkodowane, które w związku z wypadkiem zmuszone są ponosić dodatkowe koszty związane z leczeniem powypadkowym. Świadczenie to przysługuje osobom, które w konsekwencji odniesionych obrażeń zmuszone są do ponoszenia stałych kosztów leczenia, np. zakupu leków, wizyt lekarskich, opieki osób trzecich, kosztów dojazdów do placówek medycznych, turnusów rehabilitacyjnych, specjalnej diety, itp.

Renta na zwiększone potrzeby liczona jest na podstawie rachunków, faktur i oświadczeń potwierdzających ponoszenie w/w kosztów.