Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym i w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i jest za to cywilnie odpowiedzialny.

Czytaj Więcej