Kim jesteśmy

Europejskie Centrum Odszkodowań S A (EuCO) to największa w Europie firma pomagająca osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia.

EuCO to firma z ogromnym potencjałem rozwojowym, która w ciągu ostatnich ponad 13 lat stała się jedną z wiodących instytucji w Polsce wspierających ofiary wypadków w walce o odszkodowania. Nasze doświadczenie, wiedza i profesjonalizm są od lat gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.

Posiadamy własną kancelarię prawną. Dzięki temu likwidacja szkody może być kontynuowana również na etapie sądowym.

Dynamicznie zwiększa się liczba osób, którym pomogliśmy w uzyskaniu należnych odszkodowań co sprawia, że EuCO to firma wyjątkowa – zarówno pod kątem społecznym jak i biznesowym. Od początku swej działalności EuCO pomogło ponad 200.000 osób z kraju oraz wielu cudzoziemcom,uzyskując 1.500.000.000zl odszkodowania

Europejskie Centrum Odszkodowań posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich większych miastach Polski, m.in. w: Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Radomiu, Przemyślu, Kielcach, Szczecinie, Poznaniu, Koszalinie, Darłowie, Bielsko-Białej, Gorzowie, Wałczu, Barlinku, Wrocławiu, Chorzowie, Olsztynie, Lublinie, Zielonej Górze, Wałbrzychu, Katowicach, Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy i Opolu.

Opis działalności:

Od 2008 roku EuCO działa także na rynku czeskim. Spółka Evropské Centrum Odškodného (EvCO) była pierwszą tego typu inwestycją polskiej firmy w Czechach. Spółka prężnie się rozwija i z sukcesywnie zwiększa ilość prowadzonych spraw.

Działalność Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) obejmuje głównie świadczenie usług dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania albo innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). EuCO jest  wiodącą w Polsce firmą branży odszkodowawczej. Działa od 2004 roku.

W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą:

EuCO prowadzi w imieniu klientów poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich, negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej. EuCO dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.  Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, bezprawne zajęcia gruntów) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

Kancelaria Radców Prawnych EuCO uzupełnia ofertę EuCO i zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii klienci EuCO mają szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i innych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca. EuCO jest jedyną firmą odszkodowawczą w Polsce, która posiada własną kancelarię.

Evropské Centrum Odškodného (EvCO) prowadzi analogiczną do EuCO działalność na terenie Czech. Firma działa od 2008 roku i już zdobyła pozycję lidera rynku.

We wrześniu 2010 roku na Węgrzech została powołana do życia spółka Kartalanitasi Kozpont Kft. Jest to kolejny, ważny element ekspansji EuCO w krajach Europy Środkowo – Wschodniej.
Nasz Przedstawiciel - Jolanta Bartosz tel 535-422-330

Nasze wartości i wyróżnienia

 Zaufanie naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych budujemy poprzez
przestrzeganie zasad profesjonalizmu i uczciwości biznesowej oraz posługiwanie się w codziennej
pracy Kodeksem Etycznym i Regulaminem Sprzedaży.

Wartości Europejskiego Centrum Odszkodowań to:

•    Być wsparciem dla Klienta i służyć mu fachową pomocą oraz wiedzą prawniczą
•    Uczciwość
•    Otwartość i przejrzystość
•    Wzajemny szacunek
•    Działanie w interesie Klientów
•    Przedsiębiorczość i osiągnie sukcesów dzięki naszym pracownikom
•    Czynny udział w życiu społecznym

 EuCO: Dane osobowe właściwie chronione

certyfikatpdpjpg

Eopejskie Centrum Odszkodowań uzyskało certyfikat ochrony danych osobowych przyznany przez PDP Group (Personal Data Protection Group).
Certyfikat wydawany jest po przeprowadzeniu audytu potwierdzającego, że podmiot ubiegający się o niego przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Otrzymany przez EuCO certyfikat „Business Certificate”, potwierdza stosowanie przez Europejskie Centrum Odszkodowań zgodnych z przepisami standardów podczas gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych we wszystkich aspektach i obszarach przetwarzania tych danych.
PDP Group zrzesza uznane autorytety w dziedzinie ochrony danych. Powstała z inicjatywy osób należących do kręgów wywodzących się z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, takich jak Michał Serzycki – Generalny Inspektor w latach 2006-2010.
(AM, źródło: EuCO)


Szanowni Państwo,

Decyzją Komisji weryfikującej tegorocznej edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów i Usług

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

Otrzymało  prestiżową nagrodę:

MEDAL EUROPEJSKI

lider2xjolajpg

za dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody

 Zgodnie z ideą Medalu Europejskiego, w XXIII edycji wyróżnione zostały wyroby i usługi, których jakość odpowiada standardom europejskim.
Celem przedsięwzięcia jest upublicznienie przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania.

Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest organizatorem tego niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod nazwą - Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

.....

Decyzją Kapituły Europejskiego Konkursu Promocyjnego Euro Leader 2012, Europejskie Centrum Odszkodowan otrzymało tytuł Lidera Rynku w kategorii Najlepsza w Polsce usługa Dochodzenie roszczen o zapłate z tytułu odszkodowania oraz innych swiadczen wynikajacych ze szkody.

Za te usługe EuCO otrzymało takze przyznawany we wspomnianym konkursie tytuł Euro Leadera.

  odpowiedzialny-pracodawca300jpg

Najmilszy moment dla każdego pracownika - gdy JEGO FIRMA zdobwa tytuł

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA Lider HR 2013 :)

.Rekomendacja Członkowstwa w Business Centre Club

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest członkiem Business Centre Club, organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku, do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.

 

Certyfikat wiarygodności Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Firma

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wprowadziła i stosuje profesjonalne standardy w prowadzonej działalności.

Na podstawie prowadzonej w sposób ciągły weryfikacji ocen udzielanych firmie, Certyfikat potwierdza wysoką wiarygodność wyróżnionej firmy oraz zachowanie najwyższej jakości w zakresie obsługi klienta.

Autentyczność i aktualność certyfikatu można potwierdzić na stronie

http://www.wiarygodna-firma.pl/europejskie-centrum-odszkodowan-sa-0

Centralny Rejestr Długów www.crd24.pl

  eucobudynek2421na3287176mbjpg

Jeden z budynków naszej Siedziby

Kapitał zakładowy Firmy wynosi 560.000 zł wpłacony w całości w gotówce.

Regon: 391073970
KRS: 0000359831
NIP: 691-228-47-86
www.euco.pl

Nasza Misja

 Oferować najwyższą jakość usług, kierując się wyłącznym dobrem Klienta

      Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej i finansowej osobom, które ucierpiały w wyniku wypadków. Misję tę realizujemy poprzez uzyskiwanie jak największych odszkodowań zdrowotnych od firm ubezpieczeniowych w kraju i zagranicą.

    Statystycznie 95 % poszkodowanych jest niezadowolonych z wysokości przyznanego odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują niewiedzę oraz brak kompetencji swoich klientów. Wypłacają pieniądze nieadekwatne do poniesionej szkody. Zniechęcają poszkodowanych lub podsyłają do podpisania niekorzystne ugody.

    Coraz częściej klient otrzymuje odmowę wypłaty z informacją, że może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Tymczasem w Europejskim Centrum Odszkodowań każda sprawa traktowana jest indywidualnie z racji różnorodności towarzyszących okoliczności. Adekwatnie do niej dochodzimy należnego odszkodowania dla osoby poszkodowanej.

    EuCO rozumie, że każdy posiada tylko jedno zdrowie i życie. Dlatego w chwili powstania obrażeń ciała czy straty najbliższych należy się człowiekowi zadośćuczynienie w postaci odszkodowania. Nie zwróci ono zdrowia ani nie zastąpi osoby najbliższej: matki, ojca, dziecka, ale pomoże w dalszym życiu, rozwoju, kształceniu, leczeniu, rehabilitacji i choć w części złagodzi cierpienie psychiczne i fizyczne.

NASZA WIZJA
Być największą i najlepszą firmą odszkodowawczą w Polsce i w Europie.
Nasz przedstawiciel w terenie
Jolanta Bartosz
tel 535-422-330
e-mail  j.bartosz@euco.pl
250 000 malyjpg

Bezpłatna rehabilitacja po wypadku

Osobom które są poszkodowane po wypadku, w którym nie były jego sprawcą, oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia przysługuje prawo do skorzystania bezpłatnej rehabilitacji refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Istnieje jednak możliwość pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela. Rehabilitacja jest wtedy bezpłatna - refundowana z OC sprawcy i nie wymaga czekania na długie terminy.

EuCO współpracuje w tym zakresie z najdoskonalszymi prywatnymi klinikami rehabilitacyjnych w Polsce takimi jak
COLUMNA MEDICA w Łasku koło Łodzi - http://columnamedica.com/

Ubiegając się o bezpłatną rehabilitację musimy przedłożyć dokumenty potwierdzające winę innej osoby (notatka policyjna lub oświadczenie spisane ze sprawcą wypadku), skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne wystawione przez lekarza prowadzącego; a proces likwidacji szkody nie może być zakończony.

Nasz przedstawiciel Jolanta Bartosz tel 535-422-330    

Podziel się na mediach społecznościowych