Wypadki Komunikacyjne

Co zrobić po wypadku

Przezorny kierowca w chwili wypadku powinien:
Zawsze
•   Zatrzymać pojazd w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
•   Zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu wypadku poprzez włączenie świateł awaryjnych i wystawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości.
•   Udzielić ofiarom wypadku niezbędnej pomocy, w szczególności powiadomić pogotowie ratunkowe i policję.
•   Nie podejmować działań, które utrudnią ustalenie okoliczności zdarzenia.
Jako poszkodowany
•   Uzyskać od sprawcy wypadku oświadczenie o jego winie wraz z danymi jego ubezpieczyciela i polisy OC oraz poświadczenie świadków zdarzenia.
•   ZAWSZE WEZWAĆ POLICJĘ w przypadku odmowy sprawcy lub braku możliwości jego zidentyfikowania (nie posiada dokumentów, ubezpieczenia OC, zbiegł z miejsca wypadku, jest pod wpływem alkoholu itp.).
  zadzwoń do doradcy od spraw odszkodowań - zapisz sobie ten numer! - 535-422-330

Jako sprawca wypadku
•   Wypełnić oświadczenie o swojej winie i podać dane swego ubezpieczyciela i polisy OC.
•   Określić dokładnie przyczynę wypadku i zakres spowodowanych szkód.

Warto do wypadku i kolizji drogowej wezwać Policję.
Wtedy sprawca jest wskazany wyraźnie przez Policję lub na drodze postępowania. Jeśli nie wzywamy Policji - być może unikamy mandatu - ale jednocześnie odbieramy prawo do należnego odszkodowania swoim pasażerom!

Jeżeli kierujący pojazdem uznany zostanie sprawcą, to oznacza, że nie należy mu się żadne odszkodowanie. Inaczej jest z pasażerami pojazdu. Są poszkodowanymi, a to oznacza, że odszkodowanie jest nie kwestionowanie
.
Sprawca nie wypłaca tego odszkodowania. Kierowanie sprawy o odszkodowanie od sprawcy do Sądu nie jest konieczne.
Polisa OC i ubezpieczyciel z nią powiązany naprawi szkodę. Wypłata nastąpi z polisy - nie obciąża sprawcy. Nie krzywdzimy syna, męża, lub innej bliskiej nam osoby będącej sprawcą - to ubezpieczyciel zgodnie z przepisami wypłaci nam odszkodowanie.

Jeśli w chwili wypadku nie zgłaszamy konieczności przewiezienia do szpitala - zgłośmy się do lekarza w razie pojawiających się dolegliwości po wypadku. Mamy na to 7 dni, aby to mogło być uznane następstwem wypadku. Późniejsze zgłoszenie może nie być powiązane proceduralnie z wypadkiem i nie być uznane przy próbie likwidacji szkody z OC.
W czasie wypadku jesteśmy w szoku. Dopiero gdy szok mija odczuwamy następstwa zdarzenia - nie wolno ich lekceważyć. Szybkie zgłoszenie do lekarza pozwoli na kontynuację leczenia gdyby wystąpiły komplikacje.

Jeśli zdarzył się wypadek, była Policja, masz potwierdzenie zgłoszenia do lekarza lub szpitalny wypis, nie czekaj - zgłoś się do nas! Doradca Klienta Jolanta Bartosz tel 535-422-330 (możliwość oddzwonienia)

Pomożemy w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia. Pomożemy odzyskać pieniądze na dalsze leczenie, które się Tobie w tym przypadku należą.

W ubezpieczeniu NNW zgłoszenia kieruje się PO zakończeniu leczenia - u nas możesz zgłosić się już w dniu wypadku. Pieniądze, tak potrzebne, przeznaczysz na leczenie i rehabilitację.

Miałeś wypadek - zgłoś swoje pytania, zgłoś nam swoją sprawę - zrobimy wszystko, abyś otrzymał najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie tel 535-422-330

.Szybki kontakt z nami gwarantuje kompleksową opiekę prawną i zwiększa szanse na szybką i pewną wypłatę należnego odszkodowania

Zaufaj liderowi rynku odszkodowań


Nasz przedstawiciel w terenie Jolanta Bartosz tel 535-422-330


najwyższe odszkodowanie zadośćuczynienie za wypadek