Wypadek śmiertelny

Ktoś bliski zginął w wypadku?

Uwaga! Wracamy do spraw do 20 lat wstecz!

Zadzwoń - prawdopodobnie należy się odszkodowanie, nawet gdy część już wypłacono!

Prawdopodobnie w sprawach sprzed kilkunastu lat nie wszyscy uprawnieni odszkodowanie otrzymali!

Zmieniły się przepisy, krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia zdecydowanie powiększył się!

Zapytaj, czy Tobie nie należy się zadośćuczynienie po tragicznie zmarłym ojcu, mamie, bracie, siostrze, babci, dziadkowi, wnukach, bracie lub siostrze albo partnerze życiowym!

Informacje i pomoc pod numerem tel. 535-422-330 Jolanta Bartosz

O pomoc mogą ubiegać się bliscy osoby zmarłej w wyniku wypadku, a nie będącej sprawcą: rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki,

współmałżonkowie i partnerzy pozostający w nieformalnym związku z osobą zmarłą, rodzeństwo.

Pomagamy nawet do 20 lat wstecz. Pomagamy nawet w sytuacji gdy już nastąpiła wypłata. Może nie uwzględniono należnej renty? Może odszkodowanie otrzymała tylko żona-mąż a dzieci, rodzice, dziadkowie rodzeństwo nawet nie wiedzą, że powinni również starać się o zadośćuczynienie za traumę po śmierci osoby najbliższej?

Przepisy zmieniają się- zadzwoń, zapytaj- jest szansa na dodatkową wypłatę.

Tel. 535-422-330 jest do Państwa dyspozycji.

Jeśli ktoś z Państwa, lub znajomy stracił bliskiego w wyniku wypadku:

-Komunikacyjnym- pasażer, kierowca, pieszy, rowerzysta

-Przy pracy

-W gospodarstwie rolnym

-W wyniku błędu medycznego

-Na skutek potknięcia

-Na skutek poślizgnięcia

-Lub w innych okolicznościach

Proszę o telefon- zweryfikujemy sprawę, pomożemy uzyskać wszelkie konieczne dokumenty, przejdziemy z Państwem przez cała drogę likwidacji szkody, łącznie z reprezentowaniem na drodze postępowania sądowego, jeśli będzie taka potrzeba.
Za wszystkie te czynności nie pobieramy opłat wstępnych. Pobieramy jedynie prowizję od sukcesu – po wypłacie odszkodowania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie nastąpi wypłata – nie ponoszą Państwo żadnych kosztów

 Dziedziczenie prawa do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej

 art. 446 § 4 k.c. pozwala sądowi przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego pieniądze  tytułem zadośćuczynienia  za doznaną krzywdę.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku, takie roszczenie podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

wystarczy, że takie roszczenie zostanie zawarte w pozwie wniesionym do sądu, wówczas w przypadku śmierci powoda kierującego taką sprawę do sądu nie dojdzie do  umorzenia postępowania, a roszczenie przechodzi na spadkobierców, którzy w dalszym ciągu mogą popierać je na drodze sadowej.

roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Jeśli znasz kogoś, kto stracił bliskich w wypadku - zadzwoń zobaczymy jak możemy pomóc

Nasz przedstawiciel w terenie  tel 535-422-330

j.bartosz@euco.pl  tel 535-422-330


 Życie, choć piękne, tak kruche jest...

Dla tych, którzy odeszli   http://www.youtube.com/watch?v=w2XL2rz04pU


wypadek śmiertelny 535422330 zadośćuczynienie po śmierci w wypadku